Vaša shramba

Vaša shramba je za odlaganje stvari.

shrámba -e ž (ȃ)